Användarvillkor

Genom registrering som medlem hos Free Travel Card medger du att Free Travel Card för sitt interna bruk får använda dina person- och adressuppgifter i medlemsregistret, användning av cockies och att Du accepterar och samtycker till nedanstående villkor och regler:

 1. Medlemskapet är gratis och utan några förpliktelser.
 2. Varje medlem förpliktar sig att inte missbruka webbsidan på så sätt som skadar Free Travel Cards intressen. Det är t.ex. förbjudet för våra medlemmar att:
  • aktivera eller använda mer än ett konto.
  • använda automatiserat system, program eller liknande metoder för att samla poäng.
  • att på något sätt manipulera eller missbruka systemet i syfte att samla eller lösa in orättmätiga poäng.
  • lämna falska personuppgifter (Det är strängt förbjudet att utge sig för någon annan, detta kallas urkundsförfalskning, är brottsligt och straffbart enligt Svensk lag.)
  • utnyttja gratiskampanjer mer än en gång per person och konto.
 3. Poängen tilldelas efter att medlemmen har fullföljt det villkor som framgår av varje annons eller erbjudande. Det är en förutsättning att medlemmen är inloggad då denne utför dessa aktiviteter. Poängen är personliga och kan ej bytas mot pengar eller flyttas till annan medlems konto.
 4. All poänguträkning sker automatiskt baserad på de provisioner som Free Travel Card får från respektive annonsör, Free Travel Card är inte ansvarig för poäng som inte godkänns av annonsörer eller poäng som inte kommer in på grund av spårningsfel eller andra tekniska fel som kan uppstå.
 5. Free Travel Card är inte ansvarig för poängförluster i samband med störningar eller avbrott i verksamheten som förorsakats av händelser utanför bolagets kontroll. Free Travel Card är heller inte skyldig att i andra fall än force majeure ersätta skada eller poängförluster som uppkommer om Free Travel Card varit rimligt aktsamma. Free Travel Card är inte i något fall skyldig att ersätta medlemmar för indirekta förluster.
 6. Ett konto som är inaktivt mer än ett år kan av Free Travel Card betraktas som avslutat och kan komma att tas bort. Din senaste inloggning på Free Travel Card är det datum som används för att bedöma inaktivitet eller ej.
 7. Free Travel Card äger rätt att skicka information och andra budskap till medlemmen vid direkt marknadsföring även från tredje part som samarbetar med Free Travel Card, t ex. i samband med nya erbjudanden.
 8. Free Travel Card använder sig av så kallade cookies. Dessa används i syfte att underlätta ditt besök på webbsidan. För att kunna använda Free Travel Card måste du tillåta cookies.
 9. Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare. Förekommande varumärken på Free Travel Card, såväl grafiska som icke grafiska, får inte användas i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang, utan att dess ägare skriftligen givit sitt tillstånd till detta.
 10. Free Travel Card har rätt att överlåta alla eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer Free Travel Card att informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna och skyldigheterna.
 11. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för Free Travel Card och även antal poäng som ges för varje aktivitet om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller att myndigheters åtgärder påverkar förutsättningarna.
 12. Free Travel Card säljer inga produkter eller tjänster utan Free Travel Card är endast en annonsportal som upplåter annonsplatser för företag som vill synas på nätet och nå ut med sina kampanjer och produkter. För frågor gällande specifika erbjudanden och produkter hänvisar vi till respektive annonsörs kundtjänst. Frågor angående poäng ställs direkt till Free Travel Card via email support@free-travelcard.se
 13. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och poängförändringar utom vår kontroll.
 14. Det är brottsligt att utge sig för att vara en annan person eller använda någon annans namn och adress. Man får inte heller skapa falska konton i syfte till att lura våra annonspartners och göra falska beställningar för att tillgodogöra sig poäng. Vi kontrollerar och undersöker noga varje enskilt beställning av våra premier och alla typer av försök till fusk eller bedrägerier polisanmäls.
 15. Om vi upptäcker att en användare har mottagit premier genom att fuska kommer vi att skicka ett ersättningskrav till användaren som består av premiens värde samt en expeditionsavgift på 790kr inkl. moms.
 16. Avtalet gäller från och med datumet för medlemmens registrering och är giltigt tillsvidare.
 17. Om du inte följer ovan nämnda punkter riskerar du att förlora ditt konto och gå miste om alla dina intjänade poäng. Free Travel Card har rätt att utan förvarning och motivering stänga av medlemmar som misstänks ha brutit mot villkoren. Om man får sitt konto avstängt förlorar man automatiskt alla sina intjänade poäng.

Personuppgiftslagen – Hur hanteras mina personliga uppgifter?

Free Travel Card behandlar alla uppgifter om dig som kund, d.v.s. personnamn, mejl och övriga uppgifter, med datastöd. Behandlingen av dessa uppgifter sker dels för administration av kundförhållandet och dels för marknadsföring av Free Travel Card och närstående bolags tjänster. Marknadsföringen kan ske via mejl, mobilpush, sms och mms. I och med användandet av tjänsten godtar Du att Free Travel Card använder dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig och informera om nyheter från Free Travel Card. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs-och metodutveckling, statistik och riskhantering.

Parter – Vem ansvarar för mina erbjudanden?

Free Travel Card agerar enbart som förmedlare och distributör av olika erbjudanden. Utnyttjande av erbjudande utgör en avtalsrelation mellan det företag som gett erbjudandet, ”Samarbetspartner” och dig som konsument.

Free Travel Card tar inget ansvar för de varor eller tjänster från olika Samarbetspartner som du förvärvar genom utnyttjande av olika erbjudanden. De varor eller tjänster som erbjudandet omfattar tillhandahåller Samarbetspartner gentemot dig i eget namn och för egen räkning, varför Free Travel Card, gentemot Dig, inte ansvarar för eventuella brister i Samarbetspartnerns tillhandahållande av varan eller tjänsten.
Då jag nyttjar Free Travel Cards hemsida godkänner du samtidigt företagets säkerhetspolicy och allmänna villkor. Du samtycker även till hanteringen av dina personliga uppgifter enligt ovanstående punkter.
Avtalsparter– Vems villkor accepterar jag?
Tjänsten ”Free Travel Card” tillhandahålls av företaget Floating Hotel AB, vidare i detta avtal benämnd som ”Free Travel Card”